SENJAK ROOF EXTENSION

Klijent: private
Projektni tim: Ana Zatezalo Schenk, Čedomir Ristic
Lokacija: Beograd, Srbija
Povrsina: 160 m2
Kategorija:potkrovlje
Godina: 2007-2008.
Status: izvedeno

Stan na dva nivoa je smešten u zgradi koja se nalazi na Senjaku, 5 km od centra grada.
Dizajn je određen okruženjem i položajem zgrade sa čijeg se krova pruža pogled na panoramu Beograda.
Kako bi sačuvali vizualne odnose i kontrolu složenih korespondencija između postojećih i novog, kreirana su dva stana od po 2 sprata sa orijentacijom na 3 strane sveta. Jedan od njih je detaljno razvijen od strane Sinestezie.

Polazni princip prostornog i estetskog uređenja novog prostora bio je otvaranje. Otvaranje prema zelenilom bogatom okruženju, otvaranje prema vizurama grada na sve tri strane prema kojima je stan orjentisan. Ostvaren je bogat izbor prostornih uslova pre svega zbog prelamanja svetlosti kako bi unutrašnjost potkrovlja bila maksimalno osvetljena i tektonski kontrast: intimno / otvoreno, visoko / nisko, grubo / rafinirano.

Stan je podeljen na donju etažu i galeriju. Donja etaža je zamišljena kao transperantan prostor sa otvorenim sobama, gde su vrata predviđena samo na toaletima. Konvergentni pravci pregradnih zidova formiraju glavne ose stana koje se susreću u glavnom ulazu pozicioniranom u centru stana. Svi zidovi su pod blagim uglom, kao da ne dodiruju direktno ni plafon ni pod, čime je ostvarena lakoća kretanja kroz prostor. Svaka soba ima 3 krive ravni, ništa nije pod uglom od 90 stepeni.

Veliki dnevni boravak s pogledom na okolno zelenilo i kaminom u centralnom delu je spojen sa kuhinjom. Kao protivteža horizontalnoj transparentnosti prostora, vertikalni “V” stubovi dominiraju enterijerom.

Fokus dnevnog boravka pored fenomenalnog pogleda na grad i kamina predstavljaju stepenice minimalnog dizajna koje vode na galeriju.
Galerija je otvorenog tipa sa centralno postavljenim balkonom iznad kuhinjskog dela i malom gostinsko-radnom sobom. Centralni stub galerije je tamno sive boje dok su ostali stubovi bele boje i formom i položajem se utapaju u kosinu krova.
Na galeriji je smešteno parno kupatilo koje takođe ima izlaz na balkon. Svako od ukućana može da koristi galerijski prostor na način koji će doprineti kvalitetu svakodnevnog boravka u kući, odmoru, relaksaciji ili neophodnoj izolaciji u sobi namenjenoj za odmor.
Balkon je centralna prostorija galerijskog prostora te stoga postaje centralno mesto okupljanja. Vizura koja se otvara sa balkona još jednom potvrđuje da je otvaranje osnovna ideja vodilja enterijerskog uređenja kojom su se autori vodili.

SUBSCRIBE