• de
  • en
  • fr
  • ru
  • sr

HOTEL NOBEL

Klijent: Bart & Co
Projektni tim: Ana Zatezalo Šenk, Čedomir Ristić, Srdjan Milosević, Sandra Drasković, Nataša Vukosavljević
Lokacija: Beograd, Srbija
Površina: 4000 m2
Kategorija: hotel
Godina: 2008-2010
Status: radovi u toku

 

Hotel Nobel se nalazi na Andrićevom Vencu, u neposrednoj blizini Predsedništva Srbije i Skupštine Grada. Okrenut je prema Pionirskom parku i njegovom izuzetnom zelenilu stoletnih drveća.

S obzirom na blizinu impresivnih objekata, koji su nekada bili deo dvorskog kompleksa, kulturni aspekt Andrićevog Venca i uređenu oazu zelenila, ova lokacija predstavlja najprestižnije gradsko jezgro. To je ujedno i jedna od najviših tačaka u gradu, zahvaljujući kojoj će se sa krova Hotela pružati pogled na panoramu Beograda i njegove znamenitosti.

Okruženost objektima, koji po svom istorijskom, materijalnom i funkcionalnom značaju predstavljaju deo najznačajnijeg prostora grada, obavezuje da nova funkcija i oblikovanje objekta proizvede arhitekturu dostojnu obeležja ovog lokaliteta.

Postojeća zgrada sagrađena je 1924. godine u stilu ruske secesije. Preispitivanje odnosa savremene arhitekture s istorijskim nasleđem, predstavljalo je osnovu za rešenje sa kojim smo nastojali da ostvarimo stilski kontinuitet starih i modernih elemenata u novoj celini.
Sa druge strane lokacija je donosila i brojna ograničenja sa urbanističkog stanovišta, s obzirom da se postojeći objekat nalazi u samom centru grada u okviru već formiranog bloka. Za ovakav poduhvat je bila neophodna saradnja nadležnih institucija, pre svega sa Zavodom za zaštitu spomenika, s kojim je ostvarena izuzetna saradnja.

Izvršeno je pripajanje dve parcele, kako bi se širenjem u okviru dvorišta, površina objekta povećala, a dodatni servisni pristup omogućio iz ulice kralja Milana. Krajnji rezultat svih intervencija jeste da objekt, koji sa Andrićevog venca izgleda kao jedan mali hotel u stvari sadrži 53 sobe od po 30 m2, sa prirodnim osvetljenjem, dok neke od njih imaju i terase.

Funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovnim rešenjem uz primenu visokokvalitetnih materijala i estetski formiranih elemenata i detalja, ostvaren je sklad savremenog arhitektonskog rešenja sa elementima arhitekture starog objekta iz 1924. Objekat je prekomponovan konstrukcijom od čelika i stakla, koja će ga uzdići na 8 spratova. Na ovaj način Hotel ostvaruje kontinuitet prošlog sa 21. vekom.
Simetrija je postignuta naglašavanjem jezgra, koje se spiralno izvija do samog vrha i izvlači strukturu na sam krov. Senka prethodne fasade ostaje fiksna, stabilna zadržavanjem i utiskivanjem postojećeg ornamenta, dok se novi, stakleni sloj spušta i provlači kroz otvore, prožimajuči se sa prethodnim starim.

Objekat se nadograđuje, produžava, poslednji spratovi u staklu se povlače kroz terase, front na ulici se izjednačava. Formira se kontinuitet u izgledu, a sama fasada je saglediva sa ključnih pozicija u okruženju. Postojeće centralno stepenište koje definiše prostor unutar hotela, komunikaciju, galeriju i raspored soba, organizaciju same sobe i izlazak na fasadu, produžava se i osvetljava uz pomoć atrijuma.