• de
  • en
  • fr
  • ru
  • sr

EČKA INDUSTRIAL LIVING

Klijent: private
Projektni tim: Ana Zatezalo Šenk, Čedomir Ristić, Lokacija: Zrenjanin, Srbija
Površina: 100 m2
Kategorija: poslovno
Godina: 2010
Status: realizovano

 
Kompleks „Carska Jabuka“ je lociran u selu Belo Blato, koje pripada zaštićenoj zoni specijalnog rezervata prirode „Stari Begej-Carska Bara“ udaljenom 15 kilometara jugozapadno od Zrenjanina. Rezervat uživa najznačajnije međunarodne statuse – „Important Birds Area“ i „Important Plants Area“, koji mu zasluženo pripadaju kao području od posebne važnosti za zaštitu prirode Istočne Evrope. Nalazi se u ekskluzivnom vlasništvu retkih ptica, ugroženih sisara, osetljivih riba,vodozemaca i preko pet stotina biljnih vrsta.
Kako bi odgovorila na potrebe i složene zahteve izuzetno raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta, priroda je projektovala ovaj rezervat kao uzbudljiv mozaik, funkcionalnu celinu kreiranu od širokih stepskih livada, zagonetnih močvara, intimnih ribnjaka i udobnih šuma koje presecaju rečice, krivudavi kanali i nasipi.

Sa druge strane kompleks „Carska Jabuka“, pripada firmi „Imperial Apple“, koja je pionir Srbije u ekološkoj proizvodnji i gajenju organskih jabuka. Kompleks se sastoji od plantaže i pratećih objekata.
Postavljeni zadatak, da se postojeće agroindustrijsko skladište transformiše u moderan višenamenski objekat, koji odgovara ekološkom opredeljenju firme „Imperial Apple“, u isto vreme je bio i uskladu sa specifičnim okruženjem i potrebama suseda, ekskluzivnih vlasnika prirodnog rezervata „Stari Begej- Carska Bara“.

Intervencijama na fasadi i unutar zatečenog objekta ostvaren je spoljašnji izgled koji korespondira sa vizeulnim identitetom i poslovanjem firme, dok su 13 postojećih modula dimenzija 8X7, pretvoreni u nekoliko osnovnih funkcionalnih celina.
Dominira novoformirani deo kreiran tako da odgovori na zahtev višestrukih namena, prvenstveno kao reprezentativni prostor za poslovne sastanke i prijem klijenata, ali i porodično okupljanje, dnevni odmor i razonodu.

Dijalog tradicionalnog i savremenog ostvaren je zidom spinalnog oblika, koji deli prostor postojeće modularne logike i na taj način formira različite funkcionalne celine. Kako bi se naglasila frekvencija i produžio prostor, zid je podeljen na 3 jednake horizontalne linije koje se protežu njegovom celom dužinom. U konveksnom delu oformljen je prostor za doček klijenata, dok se u delu koji prati fasadu nalazi sto za veće sastanke ili porodične ručkove. U konkavnom delu izmeštena je celina za predah i druženje.
Eklektički enterijer tradicionalnih elemenata čine banatska kaljava peć, uzbekistanski ćilim, vijetnamske grafike, nameštaj sa Balija, keramički ukrasi sa Tibeta, jastuci iz Venecije.

Severna fasada je u potpunosti otvorena prema vojvođanskoj ravnici i voćnjaku, a horizontalnost, koja je naglašena na staklenoj fasadi prati prirodu, red stabala, livadu, travu, voćnjak i nebo.
Južna fasada je okrenuta prema glavnoj saobraćajnoj magistrali Zrenjanin-Beograd, tako da se umesto većih staklenih površina, nametnulo rešenje punktualnog prošupljivanja radi uvođenja svetla.

Sa ovim rešenjem fasada takođe postaje svojevrstan bilbord na čijem se pramcu nalazi logo firme, dok kružni otvori različitih prečnika na poseban način uvode posetioce u ceo kompleks uz igru zelenih nijansi, koje zgradi daju poseban izraz.
U neposrednoj blizini objekta na rubu malog jezera, kreirana je osmatračnica kao dvospratna drvena struktura sa konzolnom terasom postavljenom na četiri oslonca.

Dizajnirana kao sojenica u stilu starih Slovena, koristi se za dnevno i noćno posmatranje plantaže jabuka, ali joj je osnovna namena ostvarivanje dobrosusedskih odnosa i druženje sa vlasnicima prirodnog rezervata „Stari Begej -Carska Bara”, na koji pruža široki pogled.